ADVOKATSKA KANCELARIJA "MIHAILOVIĆ"

Trgovinsko pravo
Obligaciono pravo
Građansko-procesno pravo
Radno pravo
Upravno pravo
Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
Poresko pravo
Nasledno i porodično pravo
Stvarno pravo (nekretnine)
Ugovorno pravo

Vrste pravnih usluga

Osnivanje privrednih društava
Promene u privrednim društvima (pristupanje i istupanje osnivača, promene sedišta, direktora, zastupnika, naziva, udela ...)
Likvidacija privrednih društava
Izrada svih vrsta ugovora
Konsultantske usluge iz oblasti radnog prava i izrada svih akata u skladu sa Zakonom o radu
Konsultantske usluge iz oblasti poreskog prava
Pravni poslovi pri Agenciji za privredne registre
Pravni poslovi u vezi sa kreditima i hipotekama
Pravna podrška investicionih projekata