ADVOKATSKA KANCELARIJA "MIHAILOVIĆ"

Nebojša Mihailović, advokat 

Tijana Janković Perišić, prevodilac i sudski tumač za kineski jezik 

Jasmina Bojić Filipović, prevodilac i sudski tumač za engleski jezik

Jelena Galebović, prevodilac i sudski tumač za italijanski jezik

Aleksandar Jovanović, savetnik u oblasti avio saobraćaja

Snežana Andrejević, diplomirani pravnik-advokatski pripravnik